Wszystko co wartościowe

Każdorazowe bandy ochronne ustawia się w regule zlikwidowania lub pomniejszenia niebezpieczeństwa, na jakie narażony bywa spacerowicz albo rowerzysta. Bandy ochronne mogą być zarówno wykonane z cementu jak również z mosiądzu. Dopuszcza się też wykorzystanie niesyntetycznych band osłaniających, przekładowo z krzaków. Natomiast różnorakiego gatunku bandy są zawsze lokowane w przypadku miejsc leżących parę metrów nad poziomem morza. Selekcja barwy ustala monter.

Tak więc balustardy ochronne na piętrach bywają zamieszczane na obiektach wiaduktowych, na których występuje całodobowy młyn pieszych, na upustach barier, jeśli pomiar wysokości między poziomem brzegu a stanem biegu zawyża kilkanaście metrów, na ostrych schodach z wałów albo pochyleń, w rejonie wejść oraz wjazdów do do parkingów, mieszczących się w rejonie biegu przechodnia, jak też w każdorazowym odmiennym miejscu gdzie zachodzi potrzeba zasłony przed niebezpieczeństwem. Zastrzega się, aby balustrady były zbudowane jedynie z oparć, lub pal a ponadto by były zainstalowane w randze prostopadłej.