Wszystko co wartościowe

Wykonujemy jakiegokolwiek wariacje wierceń geologicznych (odwierty) na potrzeby zbadania budowy geologicznej podłoża. Materiałem okazującym się z tychże analiz są formy, przekroje również, mapy geologiczne utworów gruntowych i złóż. Do prac terenowych używamy wiertnice Nordmeyer DSB 2/6 i SRB 0-14. Wiertnice mogą pracować metodyką rdzeniówki wrzutowej.

Rdzeniówki wrzutowe są rdzeniówkami podwójnymi do ewolucyjnego osiągania rdzenia z dowolnych podkładów geologicznych. Podczas drążenia procedurą wrzutową otrzymanie rdzenia nie żąda pobierania całej kolumny wiertniczej jak przy spożytkowaniu szablonowej rdzeniówki podwójnej ,pomimo to tylko wybiera się rurę wewnętrzną przy pomocy łapki podpiętego do linki. Słup wiertniczy tkwi w wpuście w trakcie sukcesywnego rdzeniowania co w dużym stopniu przyspiesza przebieg wiercenia. Dzięki tej technologii drążenie wlotów otworów rozpoznawczych dla geotechniki w zasadzie, nie wymaga nadobowiązującego rurowania.

Robimy jakiegokolwiek wersje wierceń geologicznych (odwierty) na konieczność zdiagnozowania budowy geologicznej gleby. Surowcem okazującym się z tychże sondaży są formy, średnice tudzież, struktury geologiczne utworów gruntowych i złóż. Do prac prowincjonalnych korzystamy z wiertnic Nordmeyer DSB 2/6 i SRB 0-14. Wiertnice mogą trudzić się metodyką rdzeniówki wrzutowej. Rdzeniówki wrzutowe są rdzeniówkami podwójnymi do kolejnego osiągania rdzenia z fakultatywnych warstw geologicznych.

Podczas świdrowania mechanizmem wrzutowym otrzymanie rdzenia nie domaga się pobierania całej słupa wiertniczego jak przy wykorzystywaniu konserwatywnej rdzeniówki podwójnej ,tymczasem tylko pobiera się rurę wewnętrzną w asyście chwytaka podpiętego do liny. Kolumna wiertnicza zostaje w szparze w trakcie kolejnego rdzenniowania co wielce zwiększa przebieg wiercenia. Dzięki tej technice świdrowanie wlotów otworów rozpoznawczych dla geotechniki regułowo, nie nakazuje ponadprogramowego rurowania.