Wszystko co wartościowe

Miesięczne archiwum: Luty 2016

Wykonujemy jakiegokolwiek wariacje wierceń geologicznych (odwierty) na potrzeby zbadania budowy geologicznej podłoża. Materiałem okazującym się z tychże analiz są formy, przekroje również, mapy geologiczne utworów gruntowych i złóż. Do prac terenowych używamy wiertnice Nordmeyer DSB 2/6 i SRB 0-14. Wiertnice mogą pracować metodyką rdzeniówki wrzutowej. Czytaj dalej